Süt Alım Çözümü

BTI SÜT ALIM ÇÖZÜMÜ

BTI SÜT ALIM, süt ürünleri üreten firmaların süt toplama\süt alım süreçlerindeki ihtiyaçları analiz edilerek geliştirilmiş, LOGO Tiger programı ile tam entegre bir çözümdür. Köylerden ve çiftliklerden tanklar yardımı ile yapılan alımların  fabrika kantar girişleri, fire takibi, süt kalitesi, su oranı, antibiyotik kullanımı gibi parametrelere bağlı analizleri, çok esnek prim hesaplamaları ve fiyatlandırmaları programda yapılabilmektedir.  Faturalama, müstahsil işlemleri, aylık transfer işlemleri otomatik olarak sistemde oluşturulmaktadır. Sütün hangi üreticiden toplandığı bilgisinin izlenebilirliği ise değerlendirme sürecinde kaynak veriye kolaylıkla ulaşım sağlamaktadır.

BTI Süt Alım Çözümü ile aşağıdaki süreçleri tümüyle entegre olarak yönetip, raporlayabilirsiniz;

  • Süt toplanan çiftçi ve müstahsil gruplarının detaylı takibi, toplu miktar girişi ve raporlama
  • Tanker kabul işlemleri ile hızlı ve kolay toplu süt girişi

Fabrikaya süt nakliyesini yapan tankerler sisteme tanıtılarak tanker süt girişleri ve irsaliye bilgileri sisteme kolaylıkla girilebilir. İrsaliyeler ile ölçülen süt miktarı arasında %05’lik (binde beş) tolerans sınırının üstündeki miktarlar ağırlıklı ortalama yöntemi ile ilgili miktarlardan düşülür.

  • Aylık transfer işlemleri

Yazım hatası, eksik irsaliye vb. sebeplerden çiftçilerin beyanı ile toplam süt girişi teorik olarak örtüşmesine rağmen müstahsil süt miktarları farklılıklar gösterebilir. İlgili müstahsiller arasındaki farkı gidermeye yönelik düzeltmeler, özel bir ekrandan yapılabileceği gibi excele aktarılıp düzenleme sonrası tekrar sisteme aktarılabilir.

  • Süt test sonuçları ve analiz verilerinin takibi
  • Farklı fiyat uygulamaları

Fiyatlandırma grupları ile farklı tarihlerde farklı fiyatlar uygulanabilir. Belli gruplarda taban fiyat X iken, başka gruplarda taban fiyatın Y olması sağlanabilir. Örneğin A-Grubu çiftliklerde yalnızca Miktar Primi verilirken, B Grubu Çiftliğe hem miktar, hem de Yağ ve Protein Primi verilebilir.

  • Prim hesaplamaları

Parametrik yapı ile soğutma tankı, antibiyotik kullanımı, işletme primi, bakteri oranı, somatik hücre sayısı, yağ ve protein oranları gibi geniş bir yelpazede prim, ödül/ceza hesaplaması yapılır.

  • Otomatik faturalama
  • Müstahsil faturalama
  • Analiz raporlama

BTI Süt Alım Çözümü kullanan firmalarımız