Uyarlama ve Sektörel Çözümler

Standart bir ERP uygulaması özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır. İhtiyaçlar firmadan firmaya ve sektörden sektöre değişmektedir. Buna bağlı olarak kullanılan ERP çözümünde uyarlama veya ERP çözümü ile entegre çalışan ek yazılım geliştirme gereksinimleri ortaya çıkmaktadır.

BTI’ın özel yazılım geliştirme hizmeti 4 adımdan oluşmaktadır.

Analiz sürecinde firma ihtiyaçları belirlenir ve mevcut uygulamaların standart özellikleri ile bu ihtiyacın karşılanıp karşılanamayacağı incelenir. Eğer karşılanamıyor ise projenin geliştirilmesi için gerekli bilgiler toplanır, uygulanacak teknoloji ve platform kararlaştırılarak iş planı oluşturulur.
Geliştirme sürecinde yazılımın görsel tasarımı, geliştirilmesi, işlevsellik ve güvenlik testleri yapılır, işlem adımları dokümante edilir.

Uygulama sürecinde yazılımın beta testi, kurulumu, yapılandırılması ve kullanıcı eğitimleri sağlanır.

İşletim sürecinde, yazılımın kullanılmaya başlanılmasından itibaren işletim ve teknik desteği verilir ve kullanım sonucu ortaya çıkan ek ihtiyaçlar belirlenir.