İş Zekası, Analitik Uygulamalar ve Raporlama

İşletmenizdeki Hiçbir Detay Gözardı Edilecek Kadar Küçük, Hiçbir Hedef Ulaşılamayacak Kadar Büyük Değildir...

BTI’ın sektörde farklı konumlanmasını ve öne çıkmasını sağlayan uzmanlık alanlarından biri firmaların her alandaki farklı raporlama ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun raporlama araçları ile çözüm üretmesi ve verimliliğine katkı sağlayabilmesidir.   Standart raporlardan yasal raporlara, konsolide mali tablolardan stratejik raporlamaya kadar farklı yelpazedeki ihtiyaçları BTI uzmanları, çeşitli uygulamalardan elde edilen verileri tek bir platformda toplayarak bilgiye, bilgilerin de karara dönüştürülmesini sağlamaktadırlar.

Holdingler, yurtdışı bağlantılı faaliyet gösteren firmalar, risk yönetimi yapan finansal şirketler, üretim şirketlerindeki maliyetlendirmeler gibi uzmanlık gerektiren alanlarda başarılı raporlama projlerine imza atan BTI, İş zekası (BI) uygulamaları konusunda da yoğun çalışmalar yürütmektedir.

BTI’in iş zekası uygulmaları için lütfen www.btq.com.tr adresini ziyaret ediniz.

İş zekası, firmaların mevcut veritabanlarındaki her tür verinin entegre bir şekilde tek platformda toplanarak ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlarda kullanmak üzere güce dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.

BTI firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonları doğru ve hızlı bir şekilde sunarak katkı sağlamaktadır.